LUẬT MỚI

thời gian nghỉ dưỡng sức sau thai sản

Hiện nay, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức sau thai sản, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Rất nhiều người thắc mắc là họ có được nghỉ dưỡng sức nhiều lần trong năm hay không và xác định số ngày nghỉ dưỡng sức trong trường hợp họ nghỉ nhiều lần sẽ như thế nào?

Để làm rõ nội dung nêu trên thì Bộ LĐTBXH đã ban hành Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH năm 2016 về thực hiện chế độ BHXH theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó:

Thời gian tối đa nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật bảo hiểm xã hội được tính cho một năm, kể từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm dương lịch.

Thời gian tính hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính trên cơ sở thời gian thực tế người lao động nghỉ việc bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Từ quy định trên có thể thấy, pháp luật không giới hạn số lần nghỉ dưỡng sức sau thai sản trong năm, tuy nhiên thời gian tối đa nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản cho các lần trong năm đó sẽ không vượt quá thời gian quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Ví dụ: Nếu trong 1 năm lao động nữ bị sảy thai 2 lần:

– Trường hợp sau lần sảy thai thứ nhất, lao động nữ đã nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe với thời gian tối đa 5 ngày thì không được giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sảy thai tại lần sảy thai thứ hai.

– Trường hợp sau lần sảy thai thứ nhất, lao động nữ chưa nghỉ hết chế độ dưỡng sức phục hồi hồi sức khỏe (nghỉ chưa hết 5 ngày) thì tiếp tục được giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sảy thai lần hai cho số ngày còn lại (số ngày nghỉ tối đa cho cả 2 lần nghỉ là 5 ngày).

Lưu ý: Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản sẽ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Luật sư Thủ Dầu Một Hotline: 0915 559 279

A.N

About Luật Sư Thủ Dầu Một 166 Articles
Chào mừng bạn đến với Công ty Luật VinLawyer - chi nhánh Thủ Dầu Một - Chúng tôi tự hào gửi gắm tâm huyết nghề nghiệp, cùng nhau theo đuổi hành trình phụng sự công lý. Bằng tất cả khả năng, tâm đức, chúng tôi bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho các thân chủ là cá nhân/doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0918.22.99.88. Trân trọng cảm ơn!

Hãy cho ý kiến

LUẬT SƯ THỦ DẦU MỘT

Email của bạn được giữ bí mật.


*