Chủ đề: Pháp luật dân sự

Gần đây, ở một số tỉnh, thành phố xảy ra những trường hợp thương tâm người bị chó cắn chết. Vậy để chó cắn chết người, chủ phải chịu trách nhiệm về pháp luật như thế nào?  Xử lý vi phạm theo pháp luật dân sự khi chủ nhân khi có chó cắn người Theo pháp luật dân sự, cụ thể tại Điều 603 Bộ luật dân sự 2015.…
Chi tiết

Đội ngũ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn đề dân sự Giao dịch dân sự vô hiệu khiến cho các chủ thể liên quan khác bị ảnh hưởng quyền lợi. Vậy pháp luật dân sự đã có quy định như thế nào về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp trên? Trước tiên, cần phải hiểu được khái niệm "Người thứ ba…
Chi tiết