LUẬT MỚI

Quy định về độ tuổi nghỉ hưu năm 2022

Phạm vi ủy quyền
Phạm vi ủy quyền

Tuổi nghỉ hưu năm 2022 được quy định như thế nào?

Theo Điều 69 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

“1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Tuổi nghỉ hưu năm 2022? CB, CC, VC và NLĐ sinh năm bao nhiêu thì đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2022? (Hình từ internet)

Năm 2022, người sinh năm bao nhiêu thì được nghỉ hưu trong điều kiện bình thường?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 135 quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường và căn cứ theo quy định về tuổi nghỉ hưu thì lộ trình nghỉ hưu sẽ được quy định như sau:

nghi huu bth - Quy định về độ tuổi nghỉ hưu năm 2022

Như vậy, theo lộ trình này, đến này 2022 thì tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi 6 tháng và của nữ là 55 tuổi 8 tháng.

Cụ thể năm 2022 người có năm sinh sau đây sẽ được nghỉ hưu theo quy định:

Đối với lao động nam:

Sinh vào tháng

Năm sinh

Nghỉ hưu vào tháng

9

1961

01/2022

10

1961

05/2022

11

1961

06/2022

12

1961

07/2022

1

1962

08/2022

2

1962

09/2022

3

1962

10/2022

4

1962

11/2022

5

1962

12/2022

Đối với lao động nữ:

Sinh vào tháng

Năm sinh

Nghỉ hưu vào tháng

8

1966

01/2022

9

1966

06/2022

10

1966

07/2022

11

1966

08/2022

12

1966

09/2022

1

1967

10/2022

2

1967

11/2022

3

1967

12/2022

Năm 2022, người sinh năm bao nhiêu thuộc diện nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn?

Căn cứ Điều 5 Nghị dịnh 135 về nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

“Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.”

Lộ trình nghỉ hưu đối với những người lao động thuộc diện tuổi nghỉ hưu thấp hơn như sau:

nghi huu trc - Quy định về độ tuổi nghỉ hưu năm 2022

Cụ thể năm 2022 người có năm sinh sau đây thuộc diện nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn sẽ được nghỉ hưu theo quy định:

Đối với lao động nam:

Sinh vào tháng

Năm sinh

Nghỉ hưu vào tháng

9

1966

01/2022

10

1966

05/2022

11

1966

06/2022

12

1966

07/2022

1

1967

08/2022

2

1967

09/2022

3

1967

10/2022

4

1967

11/2022

5

1967

12/2022

Đối với lao động nữ:

Sinh vào tháng

Năm sinh

Nghỉ hưu vào tháng

8

1971

01/2022

9

1971

06/2022

10

1971

07/2022

11

1971

08/2022

12

1971

09/2022

1

1972

10/2022

2

1972

11/2022

3

1972

12/2022

Như vậy, trên đây là bảng liệt kê chi tiết về số năm sinh tương ứng người lao động có thể nghỉ hưu năm 2022 theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Luật sư Thủ Dầu Một qua số điện thoại 0918229988 để biết thêm thông tin.

About Luật Sư Thủ Dầu Một 166 Articles
Chào mừng bạn đến với Công ty Luật VinLawyer - chi nhánh Thủ Dầu Một - Chúng tôi tự hào gửi gắm tâm huyết nghề nghiệp, cùng nhau theo đuổi hành trình phụng sự công lý. Bằng tất cả khả năng, tâm đức, chúng tôi bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho các thân chủ là cá nhân/doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0918.22.99.88. Trân trọng cảm ơn!

Hãy cho ý kiến

LUẬT SƯ THỦ DẦU MỘT

Email của bạn được giữ bí mật.


*