LUẬT MỚI

Điểm mới khi giao kết hợp đồng theo Bộ LLĐ 2019

Sắp tới đây, từ ngày 01/01/2021 Bộ luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực thay thế cho Bộ luật lao động 2012 trước đó. Trong bộ luật mới này khi giao kết hợp đồng lao động sẽ có một số điểm mới sau:

Không còn hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc ít hơn 12 tháng.

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì hợp đồng lao động có 2 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, so với quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì tại Bộ luật mới này không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Chỉ còn hợp đồng xác định thời hạn và không xác định thời hạn.

điểm mới giao kết hợp đồng lao động theo bộ luật lao động 2019

Ghi nhận thêm hình thức hợp đồng (hợp đồng lao động điện tử)

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì hợp đồng lao động có thể được giao kết bằng văn bản, phương tiện điện tử, hoặc bằng lời nói. Trước đó, tại quy định cũ chỉ ghi nhận hợp đồng lao động bằng văn bản và bằng lời nói.

Quy định này xuất phát từ thực tiễn hiện nay, thời đại 4.0 người lao động và người sự dụng lao động không cần thiết phải gặp gỡ trao đổi trực tiếp với nhau mà có thể thông qua các phương tiện điện tử hiện đại.

>> Xem thêm: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Luật sư Thủ Dầu Một Hotline: 0915 559 279

A.N

About Luật Sư Thủ Dầu Một 166 Articles
Chào mừng bạn đến với Công ty Luật VinLawyer - chi nhánh Thủ Dầu Một - Chúng tôi tự hào gửi gắm tâm huyết nghề nghiệp, cùng nhau theo đuổi hành trình phụng sự công lý. Bằng tất cả khả năng, tâm đức, chúng tôi bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho các thân chủ là cá nhân/doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0918.22.99.88. Trân trọng cảm ơn!

1 Trackback / Pingback

  1. BLLĐ 2019: Thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

LUẬT SƯ THỦ DẦU MỘT

Email của bạn được giữ bí mật.


*